Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 

Obecní úřad OTOV

č.p. 41
345 22  Poběžovice

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

    -     Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)

        -    Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

 


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

 

        -    Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Otově nebylo přezkoumáno soudem.

 


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)

 

 

         -    Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

 


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

 

         -    Nebyly poskytnuty žádné další informace.

 


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Ve Otově dne 03.01.2019

Starosta obce     Ing. Karel Pittner